Rijopleiding In Stappen (RIS)

De Rijopleiding In Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert autorijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Deze manier van rijopleiding gaat steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht.

De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren.

Modules

In totaal doorloop je op deze manier 39 ' gebruiksaanwijzingen' (scripts), verdeeld over vier modules:

  • voertuig bediening en beheersing
  • eenvoudige verkeerssituaties en manoeuvres
  • moeilijke bediening, beheersing, verkeerssituaties en manoeuvres
  • veilig en zelfstandig autorijden

Deeltoets

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je voor de auto vrijstelling verdienen voor de voertuigcontrole en bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen.

Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op de rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

Voordelen

De voordelen op een rijtje:

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart (Bron: CBR).

Bij Autorijschool Isidora kun je een RIS-rijopleiding volgen. Alle instructeurs zijn RIS 2.0-gecertificeerd. Vraag erna.

Let er wel op dat je ons via DiGiD machtigt voor een RIS-toets.

Meer informatie? Vragen?