Begin tijdig met je theorie; dit bespaart rijlessen en verlengt niet onnodig je rijopleiding!

Theorie

Voordat je praktijkexamen (of een Tussen-Tijdse-Toets) mag doen, moet je eerst je theorie-examen behaald hebben. Het theorie-examen wordt afgenomen door het CBR.

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen met 65 vragen:
1. gevaarherkenning: - 25 vragen
2. verkeersregels: - 12 vragen
3. verkeersinzicht: - 28 vragen

1. Gevaarherkenning

De gevaarherkenningsvragen worden beantwoord door aan te geven wat je in een bepaalde verkeerssituatie zou moeten doen:

● remmen: - flink snelheid verminderen of zelfs stoppen vanwege gevaar
● gas los: - extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze
● niets: - door blijven rijden met dezelfde snelheid

2. Verkeersregels

Welke verkeersborden en -regels we in Nederland hebben, is vastgelegd in het 'Regelement verkeerborden en verkeerstekens' (RVV). Deze staan uiteraard ook in ons theorieboek Auto (B), met uitleg en betekenis. Uiteraard moet je dit kennen om veilig te kunnen autorijden.

3. Verkeersinzicht

Bij de nieuwe vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat er in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Denk aan gelegenheidsvoorrang en hoe je de doorstroming bevorderd.

Wanneer geslaagd?

Je bent geslaagd wanneer je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning, 10 vragen goed hebt (van de 12) van het onderdeel verkeersregels en 25 goed hebt (van de 28) over verkeersinzicht. Op alle drie onderdelen moet je een voldoende hebben om te slagen.

De uitslag is 18 maanden geldig.

Uitslagformulier

Je krijgt na afloop van het theorie-examen een uitslagformulier met heldere uitleg over de examenonderwerpen en de mate waarin je de stof beheerst.

CBR

Met deze drie onderdelen wil het CBR ervoor zorgen dat jij als leerling na het slagen voor het theorie-examen, nog veiliger en verantwoorder de weg op kan.

Meer informatie? Vragen?