Begin tijdig met je theorie; dit bespaart rijlessen en verlengt niet onnodig je rijopleiding!

Theorie

Voordat je praktijkexamen (of een Tussentijdse toets) mag doen, moet je eerst je theorie-examen behaald hebben. Het theorie-examen wordt afgenomen door het CBR.

Het theorie-examen voor de auto bestaat uit drie onderdelen:

  • gevaarherkenning
  • verkeersregels
  • verkeersinzicht

Je slaagt als je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en je tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Beide onderdelen tellen even zwaar. Je moet dus op alle onderdelen goed voorbereiden om een voldoende te halen. De fotovragen over gevaarherkenning duren slechts 8 seconden.

Het is verstandig deze zo snel mogelijk te behalen, deze kennis is nodig om zelfstandig te kunnen autorijden bij verkeersdeelname.

Deelnemen aan het theorie-examen kan vanaf 16 jaar. Het resultaat van het theorie-examen is anderhalf jaar (18 maanden) geldig.

Meer informatie? Vragen?