Autorijschool Isidora
 

Spring naar navigatie

Praktijk

Autorijschool Isidora leidt je op volgens een gestructureerd lesplan, van makkelijk naar moeilijk volgens vaste structuur aan de hand van de Rijprocedure. Je vorderingen van iedere rijles worden op je leskaart bij gehouden. Dat begint met voertuigbediening, vervolgens komt voertuigbeheersing en kijktechniek aanbod.

Hierna de bijzondere manoeuvres/verrichtingen. Daarna zal er worden ingegaan op verkeersgedrag, inzicht, gevaarherkenning, veiligheid en milieubewust rijden.

Het meest gewenste rijgedrag wordt je aangeleerd aan de hand van de Rijprocedure.

Uiteindelijk zul je zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen en beheers je het allemaal op examenniveau.

Dat is het moment om praktijkexamen te gaan doen bij het CBR. Onze rijschool doet de reserveringsaanvraag voor een datum en tijdstip in overleg met jou. Hiervoor is het wel nodig dat je onze rijschool van te voren machtigd met je Digi-D en je je gezondheidverklaring heb ingediend bij het CBR. Uiteraard heb je een geldig legitimatiebewijs nodig. Deze mag niet beschadigd zijn.

Voor praktijkexamens in Sneek gaan we naar Sportrestaurant De Stolp, start- en eindpunt van je rijexamen. Eerst een opwarmrondje in je eigen lesauto en dan naar het CBR. Voor het rijexamen begint doe je de ogentest en de voertuigcontrole.

PRAKTIJKEXAMEN

Tijdens het praktijkexamen word je beoordeelt op je bediening, veiligheid, doorstroming, sociaal rijgedrag en milieubewust autorijden. Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor:

1. Zelfstandig route rijden en opdrachten

Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dus geen examinator meer die zegt 'Eerste straat links, bij de verkeerslichten rechts'. Dat zelfstandig rijden kan op meerdere manieren:

Via variabele oriëntatiepunten. Een oriëntatiepunt staat niet vast. Het is een locatie die de kandidaat goed kent, zoals een school, een sportclub, of winkelcentrum. Als je onbekend bent in het examengebied, dan kan de examinator jou vragen om naar een goed zichtbaar punt in die plaats te rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw. Het examen kan beginnen met het rijden naar een oriëntatiepunt, maar kan er ook mee worden afgesloten. Je krijgt dan de opdracht om vanaf een oriëtatiepunt terug naar de examenplaats te rijden.

Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem (de navigatieopdracht),

Ook kan de examinator je meerdere routeopdrachten tegelijk geven (een clusteropdracht).

Als je de locatie of bestemming niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer, je verkeerstaak.

2. Zelfstandig een Bijzondere Manoeuvre uitvoeren

Tijdens je praktijkexamen voer je twee Bijzondere Manoeuvres uit; omkeeropdracht, parkeeropdracht en/of een stopopdracht.

Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren, te stoppen of zo dicht mogelijk bij een supermarkt te parkeren. Jij bepaalt dan wanneer, waar en hoe je dat doet. Steeds houd je rekening met de veiligheid en de doorstroming. Dat je de autobediening hiervoor goed moet beheersen spreekt voor zich.

3. Situatiebevraging

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie heeft voorgedaan, kan de examinator je vragen de auto even aan de kant te zetten. Je kunt dan enkele vragen krijgen betreffende deze verkeerssituatie om na te gaan hoe je de situatie hebt aangepakt. Het betekent dus niet dat je een fout hebt gemaakt, maar geeft inzicht in je gevaarherkenning.

4. Milieubewust rijden

Voor een beter milieu én voor je eigen portemonnee is het belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden (volgens de principes van Het Nieuwe Rijden).

In het praktijkexamen wordt daarom meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld de bandenspanning en of je op het juiste moment schakelt en uitrolt in de versnelling voor je remt. Ook de motor afzetten als je lang moet wachten, zoals bij een beweegbare brug of overweg.

In de VW Polo Bluemotion kun je gebruik maken van het start-stop-systeem, cruise-control en schakel-indicator op je display.

5. Zelfreflectie

Thuis of tijdens je autorijlessen vul je een cijferlijst in, een zelfreflectieformulier. Deze lijst krijg je via je e-mail en geef je aan het begin van het examen aan de examinator.

Deze bekijkt jouw zelf ingevulde cijfers pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de uitslag. Zo krijg je een beeld van je sterke- en verbeterpunten in het verkeer. Of je nu geslaagd of gezakt bent. Daardoor weet jij waar je na je examen risico's loopt of waar je dus nog aan moet werken voor je herexamen.

Het examen duurt, inclusief het voor en nagesprek, 55 minuten

Wil je meer weten over het prakijkexamen, kijk dan op www.cbr.nl voor meer informatie of bekijk het filmpje over het rij-examen.  (Bron: CBR).

Tussen-Tijdse-Toets (T.T.T.)

Wij adviseren voordat je examen gaat doen, om eerst een Tussen-Tijdse- Toets af te leggen bij het CBR. De TTT is een soort 'proefexamen' dat de kandidaat, op ongeveer tweederde van zijn rijopleiding, bij het CBR aflegt.

Op deze manier leer je precies de gang van zaken kennen tijdens het echte praktijkexamen. Alles is precies hetzelfde als bij het echte rijexamen, behalve de uitslag; voor de TTT kun je niet zakken. Wél krijg je na afloop via je e-mail een lijstje met aandachtspunten voor je verdere rijopleiding en kun je vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen en de voertuigcontrole verdienen. Tevens wordt je zelfrelectieformulier door genomen. Dit door je in te vullen formulier ontvang je via je e-mail, net als je uitnodiging van het CBR.

Door het afleggen van een TTT vergroot je je slagingskans, al was het alleen al omdat je voor het 'echte' examen minder last hebt van nervositeit. Tijdens de TTT rijdt je rij/instructeur altijd achterin mee.

Via je e-mail ontvang je je beoordelingsformulier.

Aanvraagprocedure

 • Autorijschool ISIDORA vraagt het praktijkexamen voor je aan.

Voor het aanvragen van een praktijkexamen hebben wij nodig:

 • Burger Servicenummer (BSN, voorheen het Sofi-nummer);
 • Geboortedatum en -plaats (copy identiteitskaart of rijbewijs A/AM/B-automaat);
 • je DigiD-machtiging en Gezondheidsverklaring. Deze dien je in via mijncbr.nl

Wat neem je mee naar het examen:

 • Geldig legitimatiebewijs of rijbewijs A/AM/B-automaat (onbeschadigd!);
 • Je examenuitnodiging met Eigen-Verklaring (handtekening pas zetten in bijzijn van de examinator);
 • Je vooraf ingevulde Zelfreflectieformulier.

De benodigde papieren ontvang je dus via je e-mail en moet je zelf uitprinten en meenemen. Lees deze van te voren door, net als de examen voorwaarden.

Autorijschool ISIDORA zorgt voor een examenvoertuig, welke voldoet aan de eisen van het CBR. Op jouw verzoek rijdt je rij-instructeur achterin mee tijdens het praktijkexamen.

Rijbewijs

Als je geslaagd bent, kun je bij de gemeente van je woonplaats je rijbewijs aanvragen. Vergeet niet een recente pasfoto en geld (Gemeente Sudwest Fryslan leges, €38,95) mee te nemen. De uitslag van je examen wordt door het CBR digitaal verzonden via de RDW naar je gemeente. Eventueel is een spoedaanvraag mogelijk tegen een meerprijs.

Vraag je rij-instructeur om meer informatie over de aanvraagprocedure en wat  het beginnersrijbewijs inhoud.

 

 

 

De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

 

De Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht.

 

De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren.

 

In totaal doorloop je op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules:

 • voertuig bediening en beheersing
 • eenvoudige verkeerssituaties en manoeuvres
 • moeilijke bediening, beheersing, verkeerssituaties en manoeuvres
 • veilig en zelfstandig autorijden

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

 

In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je voor de auto vrijstelling verdienen voor de voertuigcontrole en bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen.

Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

 

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

 

In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op de rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

 

De voordelen op een rijtje:

 • Fors hoger slagingspercentage
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
 • Stap-voor-stap aanpak
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart (Bron: CBR).

 

Bij Autorijschool Isidora kun je een RIS-rijopleiding volgen. Alle instructeurs zijn RIS-gecertificeerd. Vraag erna.

 

Vanaf 1 november 2017 moet jezelf via mijncbr.nl je Eigen Verklaring indienen en betalen via IDeal.

 

Snel naar:

Verrassingsrijles

Bij autorijschool ISIDORA in Sneek, is het mogelijk een autorijles cadeau te doen...lees verder

Lesauto

Jouw lesauto... lees verder

Opfriscursus rijvaardigheid, rijangst en rijtest CBR

Voor automobilisten van 55 jaar en ouder, is het vaak al jaren geleden dat zij autorijles hebben gevolgd en hun rijbewijs hebben behaald. Sindsdien hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in het verkeer, ook in Sneek, en zijn er nieuwe verkeersregels bij gekomen of veranderd...Lees verder

2toDrive

Op 1 november 2011 startte 2toDrive, de proef met begeleid autorijden voor 17-jarigen...Lees verder

Contactgegevens:

Autorijschool ISIDORA
Gajus Nautastraat 23
8607 AP SNEEK
Telefoon: 0515-419.093

CBR-regnr: 3948N8
KvK: 011.14.922

Copyright 2006-2012

Volg ons op Facebook

Like ons!

Webdesign Tweepixels

Tekstgrootte:

- +